Introductie

Het succes van de nieuwe lees- en spelling methode Strategisch lezen en spellen, hoofdauteur hr Jacques Hoek, heeft ons genoopt tot het oprichten van een kleine flexibele begeleidingsdienst voor het primair onderwijs. Door de lancering van de methode in 2010 krijgen wij zoveel vragen van scholen , niet alleen over de methode, maar ook over begeleiding, individueel onderzoek van kinderen, dyslexie en zo meer dat wij over zijn gegaan tot het instellen van een “vliegende brigade”.

Uitvoering

De slsbegeleidingsdienst is alleen actief op het terrein van lezen en spellen, hier kunnen dan ook de vragen of begeleiding over worden gesteld. Bij vragen komen wij de school bezoeken, geven de docent, of intern begeleider informatie of begeleiding. Ook worden er voorbeeldlessen gegeven of ouderavonden gepresenteerd. Uiteraard worden er bij belangstelling van scholen vrijblijvend introducties gegeven over de methode SLS.

Wie zit er achter de sls begeleidingsdienst?

Graag introduceren wij hier de mensen achter methode en begeleiding

Jacques Hoek
Hoofdauteur en leesdeskundige


Eef van der Most
Docent, intern begeleider


Karima Jahouhi
Docent, intern begeleider en voorlichter op scholen


Wilma Gebraad -Neuteboom
Docent, auteur , coach en voorlichter over de methode in de klas


Marianne Minderhoud
Auteur, docent (intern begeleider), coach en voorlichter


Arend de Haan
Leesdeskundige en directeur Aanzet


Willie de Bruin
Docent en intern begeleider Aanzet


Ans de Haan
Leesdeskundige en onderwijsspecialist CED Rotterdam


Marloes Kreuze
Docent en intern begeleider


Pilot/proefscholen waar u lessen kunt bijwonen om kennis op te doen;
SBO De Boei te Rotterdam
Alexanderschool te Woerden
Het Spectrum Nesselande-Rotterdam
Montessori Passe Partout te Zoetermeer

Contact

De SLS Begeleidingsdienst is een activiteit van Gelling Publishing en Training bv te Rotterdam.

Tel; 0180-319298
Fax; 0180-320069
e-mail; info@gelling.nl

websites
www.strategischlezenenspellen.nl
www.sipkegelling.nl

KvK Rotterdam; 24378533
BTW nummer; 807415807B01
Leveringsvoorwaarden gedeponeerd onder nummer: 243785330000

Bij uw vragen over lezen en spellen in het primair onderwijs als over de methode Strategisch lezen en spellen, neet u contact op met de SLS begeleidingsdienst
Klik hier voor meer informatie over de methodiek